Choose Your Language
Home  /  Gde se mogu testirati?  /  Cena testa

Cena testa

Opcije koje test nudiNIFTY PlusNIFTY Twins
CENA TESTA650 EUR *590 EUR *
TRIZOMIJE
Daunov sindrom (trizomija 21)DADA
Edvardsov sindrom (trizomija 18)DADA
Patauov sindrom (trizomija 13)DADA
ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA
Tarnerov sindrom (monozomija X)DA
Klinefelterov sindrom (XXY)DA
Trostruki x sindrom (XXX)DA
XYY kariotipDA
INFORMACIJA O POLU
Muški / ŽenskiDAInformacija o prisustvu Y hromozoma
DODATNE TRIZOMIJE
Trizomija hromozoma 9DA
Trizomija hromozoma 16DA
Trizomija hromozoma 22DA
INCIDENTALNI NALAZ aneuploidija ostalih autozomalnih hromozoma (1-20)DA
61 MIKRODELECIJA / MIKRODUPLIKACIJADA
Sindrom mačjeg plača (sindrom Cri-du-Chat)DA
mikrodelecija 1p36DA
mikrodelecija 2q33.1DA
mikrodelecija 16p12DA
Prader-Willi / Angelmanov sindrom (15q11.2)DA
Jacobsen sindrom (11q23)DA
DiGeorge sindrom II (10p14-p13)DA
Van der Woude Syndrome (1q32.2)DA

* u dinarskoj protivvrednosti po kursu od 119 dinara za 1 EUR

Mogućnost plaćanja na 6-12 mesečnih rata, beskamatnim kreditom, bez učešća. Za više informacija kontaktirajte nas na 0117345600 .

U slučaju da rezultat NIFTY testa pokaže postojanje visokog rizika na neku od ispitivanih hromozomskih anomalija, trošak neophodne potvrdne dijagnostičke procedure (amniocenteze, kordocenteze ili biopsije horionskih čupica) snosi kompanija Twistmed d.o.o. Beograd. Odluku o mestu i datumu obavljanja invazivne procedure donosi pacijent u konsultaciji sa svojim ginekologom, pri čemu je u obavezi da o tome obavesti Twistmed d.o.o., pre obavljanja same procedure.

NAPOMENA: POPUST ZA VLASNIKE KONZILIJUM KARTICA SE NE ODNOSI NA NIFTY TEST ! NIFTY analiza se obavlja u centralnoj BGI Laboratoriji.