Choose Your Language
Home  /  Najčešće postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja

Ko može da se podvrgne testiranju?
NIFTY+™ test može uraditi svaka trudnica već od 10. nedelje trudnoće.
Šta mi govore rezultati NIFTY+™ testa?
NIFTY+™ test Vam govori koliki je rizik da dobijete bebu sa Daunovim, Edvardsovim ili Patau sindromom. Iako NIFTY+™ test postiže 99,95% tačnosti on spada u skrining testove i ne može vam sa 100% tačnosti reći da li vaša beba ima ili nema neko od ovih oboljenja.

NIFTY+™ test takođe ispituje i postojanje rizika za trizomije ostalih hromozoma, određene mikrodelecione sindrome, kao i aneuploidije polnih hromozoma. Pored ovoga NIFTY+™ test može Vam dati i informaciju o polu fetusa ukoliko želite da je znate.
Na koji način NIFTY+™ test funkcioniše?
Slobodna vanćelijska DNK poreklom od fetusa prisutna je u cirkulaciji majke za vreme trudnoće. Uzimanjem malog uzorka krvi majke NIFTY+™ vrši analizu ove vanćelijske fetalne DNK na uređajima za genetsko sekvenciranje kako bi ustanovio da li su prisutne ispitivane hromozomske abnormalnosti ploda.

Za više informacija posetite „Nauka iza NIFTY™“ stranu na našem sajtu ili pogledajte naš uvodni video gde je metodologija testiranja detaljnije objašnjena.
Kolika je tačnost NIFTY+™ testa?
NIFTY+™ test pokazuje tačnost od 99,95% za detekciju Daunovog, Edvardsovog ili Patau sindroma. Ova cifra se navodi u dve eksterne validacione studije, a dobijena je internim testiranjem podataka na osnovu 1 000 000 testiranih uzoraka. Važno je napomenuti da je NIFTY+™ skrining test, što znači da je u slučaju pozitivnog rezultata testa, neophodno sprovesti dodatnu invazivnu dijagnostičku proceduru (amniocentezu npr.) za definitivnu potvrdu dijagnoze.
U ovom slučaju, troškove invazivne dijagnostičke procedure snosi Twistmed d.o.o. Beograd.

Kada mogu da očekujem rezultate?
Rezultati su dostupni u roku od 7 do 10 dana. Vreme dobijanja rezutata može biti produženo ukoliko je potrebna dodatna analiza postojećeg uzorka majčine krvi (resekvenciranje) ili uzimanje potpuno novog uzorka majčine krvi, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.
Šta je lažno pozitivan rezultat?
Kada stigne pozitivan rezultat testa za određeno stanje, a naknadna invazivna dijagnostička procedura pokaže da fetus nema oboljenje, govorimo o lažno pozitivnom rezultatu.

Stopa lažno pozitivnih rezultata kod NIFTY™ testa manja od 0.05%.
Kakva je razlika između dijagnostičkog i skrining testa?
Dijagnostički invazivni test je onaj koji definitivno utvrđuje da li je oboljenje prisutno ili ne. Nedostatak dijagnostičkih prenatalnih testova kao što je amniocenteza je rizik od pobačaja (1-2%), kao i manji opseg testiranja , jer ne ispituju postojanje strukturnih promena - mikrodelecija, kao NIPT testovi.
Skrining testovi iz majčine krvi (NIPT) ukazuju na rizik postojanja oboljenja kod ploda ispitivanjem slobodne vanćelijske fetalne DNK.

NIFTY+™ je skrining test i iako ima veoma visok nivo tačnosti od 99,95% za Daunov, Edvardsov i Patau sindrom, nije dijagnostički test, pa je u slucaju pozitivnog rezultata potrebno potvrditi dijagnozu invazivnim dijagnostičkim postupkom. U slučaju negativnog rezultata, smatra se da plod da nije nosilac ispitivanih hromozomskih anomalija, te nije potrebno dalje ispitivanje invazivnim procedurama. Na ovaj način se izbegava nepotrebno izlaganje riziku od pobačaja, trudnica sa zdravim fetusima.
Kolika je cena NIFTY+™ testiranja?
Cena NIFTY+ testa na teritoriji Srbije i Crne Gore je 650 EUR, a NIFTY Twins testa 590 EUR.
Ukoliko niste sigurni gde se nalazi Vama najbliža laboratorija ili ordinacija u kojoj možete obaviti NIFTY+ test, kontaktirajte nas na nifty@twistmed.com ili na telefon našeg call centra 011 7345 600.
Šta da radim ako dobijem rezultate sa visokim rizikom?
Trebalo bi da uvek pogledate rezultate zajedno sa Vašim lekarom. U slučaju pozitivnog rezultata, potrebno je da uradite potvrdno invazivno dijagnostičko testiranje (amniocentezu, kordocentezu), o čemu ćete se dogovoriti sa Vašim ginekologom.
Gde je NIFTY+™ test dostupan?
Spisak laboratorija i poliklinika u Srbiji u kojima možete obaviti NIFTY+ test Vam je dostupan na stranici "Gde se mogu testirati".
Ukoliko na spisku nije navedena laboratorija u Vašem mestu, molimo Vas da nas kontaktirate na 011 7345 600 ili na nifty@twistmed.com , kako bi smo Vas uputili u laboratoriju ili polikliniku najbližu Vašem mestu stanovanja.