Choose Your Language
Home  /  Aplikacije

Aplikacije

Kako dobijamo mnogo pitanja od budućih roditelja koja se tiču trudnoće, planiranja trudnoće i neinvazivnog prenatalnog testiranja razvili smo interaktivne funkcije. Ove funkcije Vam omogućavaju da dobijete više informacija o Vašoj trudnoći i pomažu Vam prilikom donošenja odluke da li je neinvazivno prenatalno testiranje odgovarajuće za Vas.

Imajte na umu da se ove funkcije koriste isključivo u informativne i obrazovne svrhe. One ne daju detaljan i iscrpan opis neinvazivni prenatalnih testova i ne pružaju zdravstvene savete. Ukoliko ste zainteresovani da naučite više o neinvazivnom prenatalnom testiranju konsultujte kvalifikovanog zdravstvenog stručnjaka.

Neinvazivna prenatalna dijagnostika može biti odgovarajuća ili neodgovarajuća za vas. Pre preduzimanja neinvazivnog prenatalnog testiranja potrebno je da se konsultujete sa kvalifikovanim zdravstvenim stručnjakom u pogledu bilo kakve vrste rizika, dijagnoze, tretmana i/ili drugih potencijalno relevantnih zdravstvenih problema.

Starost majke – kalkulator specifičnog rizika za Daunov sindrom

Sa godinama majke povećava se rizik trudnoće sa Daunovim sindromom koji je poznat kao starost majke – specifični rizik. Ova aplikacija vam omogućava unošenje starosti majke u vreme termina i daje vam vrednost specifičnog rizika ne osnovu godina majke za Daunov sindrom.

Maternal age risk calculator Use the Calculator
Share:

Kalkulator termina trudnoće

Ako mislite da ste trudni saznajte koliko ste već u drugom stanju i koji Vaš termin pomoću NIFTY™ kalkulatora termina trudnoće. Upamtite da je NIFTY™ test dostupan već od desete nedelje trudnoće, ranije nego tradicionalni testovi trudnoće.

Pregnancy Due Date Calculator Use the Calculator
Share:

Kalkulator za pomoć oko donošenja odluke

Odluka o tome da li je neinvazivna prenatalna dijagnostika prava za vas može biti teška. NIFTY™™ tim je dizajnirao ovaj kalkulator za pomoć prilikom donošenja odluke da li je NIPT opcija koju trebate razmotriti.

Decision Aid Calculator Use the Calculator
Share: